Home

Bekijk de film van Hans van Brunschot: Natuur(lijk) Moergestel.

 

Hans van Brunschot maakt op verzoek van WieKentKunst een film over ‘de twee naturen’ van Moergestel.(Foto: Paul Spapens)

Hans van Brunschot maakt op verzoek van WieKentKunst een film over ‘de twee naturen’ van Moergestel.(Foto: Paul Spapens)

Hans van Brunschot maakt film over ‘de twee naturen van Moergestel’

Moergestelse filmmaker gespecialiseerd in documentaires
Drie ‘naturen’ maakt Hans van Brunschot, jongste zoon van Annie en Tijn van het Zuivelhuis aan het Rootven, tot de mens die hij is: in de eerste plaats hijzelf natuurlijk, geboren in 1950 en gehuwd met Cis (Ciska) Hurkmans; in de tweede plaats als kunstenaar – beeldhouwer en schilder. En het derde element is dat van filmmaker, cineast. In die laatste hoedanigheid is hij de laatste tijd druk doende met het maken van een film over Moergestel.

In deze film, die hij ‘schiet’ op verzoek van WieKentKunst, laat hij de twee naturen zien van Moergestel. Dat is de natuur zoals die ons omringt en waarmee Moergestel zo gezegend is. En dat is de natuur in de betekenis van karakter. Deze dubbele betekenis van natuur is het thema van de jubileumeditie van WieKentKunst. Op 29 en 30 september en 1 oktober viert de stichting met een speciaal programma het twintigjarig bestaan.

De film waaraan Hans van Brunschot werkt gaat dan in première en zal nadien worden uitgezonden door MTV. De ‘Twee-Naturen-Film’ is hem op het lijf geschreven. Hij is niet alleen in Moergestel geboren, het dorp is zijn natuurlijke habitat, om een bij het thema van WieKentKunst passende vergelijking te maken. In de ruimte waarin hij zijn films monteert, zegt hij: “Voor de film over de twee naturen had ik een bootje nodig omdat ik ook vanaf het water wilde filmen. Na twee telefoontjes had ik dat bootje. ‘Ja, natuurlijk Hans’, zeiden ze, ‘we helpen je.’ Dès nou typisch Gèèsels.”

Filmbeelden en beeldhouwen
Van de vele talenten die Moergestel telt, is die van filmmaker dun gezaaid. Zeker als het om het professioneel ‘draaien’ gaat. Als je naar het levensverhaal van Hans van Brunschot luistert, kan je al gauw vaststellen dat het maken van filmbeelden een natuurlijke eigenschap is. Gevraagd naar wat hij het belangrijkste vindt, schilderen en beeldhouwen of filmen, noemt hij het eerste. Maar schilderen en beeldhouwen is in feite net zo beeldend als filmen. Ook professioneel is er een link tussen beide.

Hans van Brunschot ging op vijftienjarige leeftijd naar de kunstacademie in Tilburg. Voor deze opleiding was dat piepjong. Hij bekwaamde er zich in handvaardigheid, tekenen en beeldhouwen, ging na zijn afstuderen in militaire dienst (vrachtwagenchauffeur op de Kromhoutkazerne in Tilburg) en vond een baan aan de LTS in Tilburg – later bij erfpopvolger ROC. Aan de LTS gaf hij eerst tekenles, uitmondend in videoles. Op het ROC stond hij aan de basis van de opleiding Sound and Vision.

Moergestel in 2,5 uur
Vorig jaar ging hij met pensioen, maar hij heeft meer dan genoeg te doen; als kunstenaar en als cineast. Dat laatste heeft de laatste tijd zelfs sterk de overhand, merkt hij ongerust op. Met film bezig zijn deed hij niet alleen als leraar op school, maar daarnaast ook eerst als amateur en later als professional. Het begon allemaal met het verzoek dat de gemeente Moergestel aan Jan van Elderen deed; of hij een film wilde maken over Moergestel. Jan, moet je weten, beschikte namelijk over een super 8 cameraatje. Hij betrok er Eddie Hurkmans bij, Rien Mulders, Louis van den Meijdenberg en Hans van Brunschot. Gevijven werkten ze vanaf 1975 gedurende drie jaar aan de film – die kreeg dan ook een speelduur van ‘eventjes’ 2,5 uur! Nu is het een historisch document. Daarbij was Hans van Brunschot sinds de oprichting in 1981 voorzitter en hoofdredacteur van MTV – de plaatselijke omroep begon met beeld, radio kwam er later bij.

Plusminus 25 jaar geleden richtte hij een nog steeds bestaand filmbedrijf op, gespecialiseerd in onder meer documentaires, onderwijs en overheid. “Filmen betekent voor mij dat ik een verhaal kan vertellen en dat ik veel verschillende mensen ontmoet”, definieert hij de betekenis daarvan voor hem van achter de camera staan en monteren. Precies deze elementen zijn de rode draad in de film die hij maakt voor WieKentKunst. Over twee maanden te zien in ‘Theater Moergestel’.

 

 

Moergestel vaart op zaterdagavond voorbij aan het podium. Een uniek plaatje.(Foto: Paul Spapens)

Moergestel vaart op zaterdagavond voorbij aan het podium. Een uniek plaatje.(Foto: Paul Spapens)

Wát een feest…..

20 jaar WieKentKunst Moergestel bracht duizenden bezoekers op de been
‘Feest in Moergestel’ beloofde WieKentkunst ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan. En nu het dorp weer tot rust is gekomen, kan worden vastgesteld: ‘Wát een feest!, heeft Moergestel achter de rug. Op het jubileumevenement is louter in superlatieven gereageerd. Van ‘fantastisch’, tot ‘grote complimenten’ en van ‘dit kan alleen in Gèèsel’ tot ‘dit willen we meer’.

Dat laatste sloeg op zowel het rijke aanbod van het programma als op het podium aan de Reusel. Deze vondst van WieKentKunst werd allerwegen geroemd. Het was dan ook iets unieks dat werd geboden. Aan de ene klant van de Reusel het podium, aan de overkant het publiek en daartussenin het Reuselwater. Dit alles op een hoog professioneel niveau gebracht met een uitstekende geluidsinstallatie en een verlichting die op de zaterdagavond het geheel in een feestelijk licht zetten. Een klein, maar fijnzinnig hoogtepunt was toen zaterdagavond de met tientallen waxinelichtjes bezette naam Moergestel over de Reusel voorbijdreef. Onder het uitroepen van veel ooh’s en aah’s zijn van dit unieke beeld tientallen foto’s gemaakt.

In haar dankwoord vergat een zeer tevreden voorzitter Hennie van Schooten van de Stichting WieKentKunst niet om Katrien van Gils en Bas Evers te noemen. Zij zijn de eigenaren van het perceel waarop het podium stond. Zonder hun toestemming was dit niet mogelijk geweest. Hierdoor kon WieKentKunst geschiedenis schrijven met iets wat in Moergestel nooit eerder is vertoond. Los daarvan waren er voorafgaand aan het evenement tientallen moeilijkheden te overwinnen. In haar toespraak tijdens de opening op vrijdagavond oefende Hennie van Schooten in aanwezigheid van burgemeester Hans Janssen kritiek op de regelgeving en bureaucratie die het voor organisaties als WieKentKunst steeds moeilijker maken om iets te organiseren. Andere belemmerende factoren zijn financiële middelen en de afnemende bereidheid zich als vrijwilliger in te zetten.

Zaterdagavond
WieKentKunst kende twee hoogtepunten, naast de opening die door alle aanwezigen als heel plezierig en afwisselend werd ervaren. De zaterdagavond aan de Reusel was voor iedereen een uitzonderlijke ervaring. In de unanieme reacties was er niet alleen zeer veel lof voor het podium en de gehele aankleding, maar zeker ook voor het programma. Zonder compleet te kunnen zijn moeten de geslaagde optredens worden genoemd van Muziekvereniging Juliana samen met Nol (Kopje Koffie) Havens en de internationale dansshow. Deze was van zo’n hoog niveau dat menigeen zich hardop afvroeg hoe het toch mogelijk was dat WieKentKunst dit naar Moergestel had kunnen halen. Dit was een cadeau van Tiliander/Den Boogaard voor het tienjarig bestaan van Den Boogaard. Voor mening Moergestelnaar was de muziekgroep Experience rond Moergestelnaar Wil Oerlemans een openbaring.

Zondagmiddag
De beste omschrijving van het succes van het zondagmiddagprogramma is een verwijzing naar de stroom mensen die voortdurend onderweg was tussen de twee ‘hoofd’podia: het Sint-Jansplein en de Reusel met het podium met het ene optreden na het andere, de exposities Buitenkunst Moergestel en de schilderijententoonstelling in het MCM. De natuurmarkt op het Sint-Jansplein gaf de hele dag door een drukte van belang te zien. Heel erg kenmerkend en tekenend voor WieKentKunst was dat waarlijk jong en oud aanwezig waren en genoten. Naast de kerk hadden de scouts een sympathieke presentatie. En ook basisschool De Vonder, de aula van Nieuwenhof en Stanislaus deden ten volle mee. Na afloop van het optreden van shantykoor De IJsselmannen werd opgemerkt dat het in de aula van Stanislaus nog nooit zo druk was geweest.

Daarom, de gerechtvaardigde conclusie: WieKentKunst beloofde een feest, Moergestel kreeg een feest. En dan nog de altijd interessante vraag hoeveel mensen door WieKentKunst op de been zijn gebracht? Zaterdagavond ruim 700, zondagmiddag ruim 3.000. Wát een feest!

Stichting zet zich al twee decennia met succes in voor cultuur en erfgoed van Moergestel

Twintig jaar WieKentKunst in 2017

WIEKENTKUNST FOTO BESTUUR ERMELINDISBEELD 17 DECEMBER 2016 2016-12-17 11

In 2017 bestaat de WieKentKunst twintig jaar. De stichting wil met het jaarlijks evenement in het najaar extra uitpakken. WieKentKunst wordt in 2017 gehouden op vrijdag 29 september , zaterdag 30 september en zondag 1 oktober. Het thema dit jaar is: de natuur van Moergestel. Er is alle reden tot een extra feestelijke WieKentKunst want de vrijwilligers van deze stichting hebben gedurende twee decennia veel bijgedragen aan de versterking van de Moergestelse samenleving. WieKentKunst doet dat door met name aandacht te besteden aan de cultuur en het erfgoed van Moergestel. In de loop van het bestaan is WieKentKunst een sterk merk geworden.

Fotobijschrijft:
Het bestuur van de Stichting WieKentKunst. Op de eerste rij rechts zit Hennie van Schooten, oprichtster van WieKentKunst en al twintig jaar voorzitter. Naast haar zitten Corrie Kastelijn en Peter Vrijhoeven (secretaris). Achterste rij van rechts naar links Jeanne Jonkers, Ad Schoenmakers (penningmeester), Paul Jasewski en Paul Spapens. Op de achtergrond rechts staat het beeld ter ere van alle Moergestelse vrijwilligers. Ook dit beeld was een initiatief van de Stichting WieKentKunst. De beschilderde schutting helemaal achteraan is eveneens ontstaan tijdens een activiteit van WieKentKunst. Foto: Corrie Schoenmakers.   

WieKentKunst maakt zich sterk voor Moergestel

De Stichting WieKentKunst Moergestel bestaat sinds 1997. Jaarlijks organiseert de stichting een groot en ‘dorpsbreed’ evenement voor en door de Moergestelnaren. De werkwijze is uniek. Een werkgroep bedenkt een thema, bijvoorbeeld architectuur, natuur of muziek. Aan de 6.000 inwoners van dit Brabantse dorp wordt gevraagd dit thema uit te werken. Zo kan iedereen meedoen; ieders talenten worden aangesproken. De opzet van WieKentKunst brengt de inwoners nader tot elkaar en maakt de samenleving sterker. In de thema’s spelen cultuur en volkscultuur en sociaal-maatschappelijke onderwerpen de hoofdrol. Naast deze jaarlijkse activiteit die inmiddels in heel Brabant bekendheid geniet ontplooit WieKentKunst voortdurend bijzondere activiteiten. Een paar voorbeelden. De reuzen en de vrijwilligersprijs van de gemeente Oisterwijk zijn spruiten van WieKentKunst. De stichting is onderscheiden met de provinciale Willy Knippenbergprijs.

2 reacties op “Home

  1. Ik zou me graag willen aanmelden voor de rondleiding bij de Oude Dijk in Tilburg, maar weet niet beter dan dit om contact te krijgen.. Is dat voldoende? Ik kan op beide dagen. Hoor het graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *